2012-05-02

PKO Bank Polski informuje, że dni odniesienia dla lokat terminowych na nowe środki przedstawiają się następująco:

  • Dla lokaty 1-miesięcznej na nowe środki z reinwestycją - 27 kwietnia 2012 r.
  • Dla lokat 3+3, 6+6, 9+9 na nowe środki - 12 kwietnia 2012 r.

Informacja ta będzie uaktualniana w cyklach dwutygodniowych.