2018-03-20

PKO Bank Polski informuje, że 20 marca 2018 r. jest dniem odniesienia dla lokat na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.