2017-04-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 kwietnia 2017 r. jest dniem odniesienia dla lokat na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.