2012-06-04

Prezentujemy ostateczną listę laureatów konkursu fotograficznego z Mini Ratką w roli głównej. W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo dane laureatów (imię Laureata, pierwszą literę nazwiska oraz nazwę miasta wskazanego na Formularzu Konkursowym). Wyniki konkursu są również opublikowane na stronie www.minifotka.pl Dziękujemy za doskonałą zabawę! W dniach od 4 do 11 czerwca 2012 r. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Bank o uzyskaniu prawa do nagrody w Konkursie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz za pośrednictwem Poczty Kurierskiej. Na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym zostanie nadana przesyłka kurierska z listem powiadamiającym o nabyciu prawa do nagrody. List będzie obligował Laureata do zgłoszenia się do dnia 29 czerwca 2012 roku we właściwym dla podpisanej Umowy pożyczki Oddziale Organizatora celem podpisania Aneksu do Umowy pożyczki gotówkowej. Wydanie nagrody, tj. przelanie środków na rachunek zaciągniętej przez Laureata Pożyczki gotówkowej, nastąpi po podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki gotówkowej, nie później niż do dnia 6 lipca 2012 roku.