2016-09-16

Od 16 września 2016 r. logowanie do serwisu internetowego iPKO odbywa się w dwóch krokach (w pierwszym podajesz swój numer klienta lub login, a w drugim – hasło) i zostało zabezpieczone dodatkowym elementem – samodzielnie wybranym obrazkiem bezpieczeństwa, będącym dodatkowym uwiarygodnieniem strony logowania.

Obrazek bezpieczeństwa jest nowym elementem zabezpieczającym logowanie do serwisu internetowego iPKO, widocznym przy polu na wpisanie hasła. Prezentacja wybranego przez Ciebie obrazka podczas każdego logowania jest dodatkowym uwiarygodnieniem, że logowanie następuje na stronie PKO Banku Polskiego. Jeśli w trakcie logowania zobaczysz inny niż wybrany przez Ciebie obrazek lub zaprezentowane dane będą budziły Twoją wątpliwość, przerwij logowanie i skontaktuj się z konsultantem iPKO:

  • 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora),
  •  +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • lub z dowolnym oddziałem PKO Banku Polskiego.

Zmiana w sposobie logowania dotyczy również wersji mobilnej serwisu internetowego iPKO oraz usług powiązanych z iPKO („Płacę z iPKO”, 3D Secure). Obrazek nie będzie prezentowany podczas aktywacji i logowania w aplikacji IKO.

Więcej informacji o obrazku bezpieczeństwa.