2017-02-15

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2017 r. PKO Bank Polski SA wprowadził do oferty nową lokatę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównymi atutem lokaty terminowej dla przedsiębiorczych jest atrakcyjne oprocentowanie.

Wysokość oprocentowania jest stała i wynosi 1,30% w skali roku pod warunkiem  wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego w łącznej wysokości 6 000 PLN w okresie umownym.

Okres umowny lokaty wynosi 6 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty to 5000 PLN.

Lokatę można założyć w kanale bankowości elektronicznej iPKO, oraz w serwisie telefonicznym.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej przez Bank. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pkobp.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Lokata terminowa dla przedsiębiorczych oferowana jest od 15 lutego br. do 30 kwietnia br.

 

 

 

*Niedotrzymanie warunku lub zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego skutkuje obniżeniem oprocentowania