2012-05-28

PKO Bank Polski wzbogaca ofertę depozytową o dwie nowe lokaty - lokatę Parzystą na 12 miesięcy oraz lokatę Nieparzystą na 9 miesięcy. Nowe produkty dają możliwość wyboru dogodnego okresu oszczędzania oraz, w razie potrzeby, korzystania ze zgromadzonych środków. Każda z nowych lokat lokata podzielona jest na trzy okresy – Parzysta na 2+4+6 miesięcy, a Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od okresu trwania lokaty oraz wysokości wpłaconych środków. Dodatkowo wyższe oprocentowanie otrzymają klienci inwestujący nowe środki, które nie były dotychczas ulokowane w Banku. Oprocentowanie lokaty Parzystej za dotrzymanie 12-miesięcznego terminu wynosi: dla kwot do 19 999 zł - 4,70% w stosunku rocznym oraz 5,00% dla nowych środków, dla kwot od 20 000 zł do 49 999 zł - 5,00% w stosunku rocznym oraz 5,20% dla nowych środków, dla kwot od 50 000 zł - 5,20% w stosunku rocznym i 5,50% dla nowych środków. Oprocentowanie lokaty Nieparzystej za dotrzymanie 9-miesięcznego terminu wynosi odpowiednio: dla kwot do 19 999 zł - 4,50% oraz 4,80% dla nowych środków, dla kwot od 20 000 zł do 49 999 zł - 4,70% i 5,00% dla nowych środków, dla kwot od 50 000 zł - 5,00% w i 5,30% dla nowych środków. Zaletą nowych lokat jest możliwość dokonywania częściowych lub całościowych wypłat bez utraty odsetek - pod warunkiem dotrzymania co najmniej 2 miesięcy okresu umownego, w przypadku lokaty Parzystej albo 1 miesiąca, w przypadku Lokaty Nieparzystej. Wówczas oprocentowanie wynosi odpowiednio: - w przypadku lokaty Nieparzystej

 

Miesiąc

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Do 19 999

0,00%

3,50%

3,50%

3,50%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

20 000-49 999

0,00%

3,70%

3,70%

3,70%

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

Od 50000

0,00%

3,90%

3,90%

3,90%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

- w przypadku lokaty Parzystej

 

Miesiąc

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Do 19 999

0,00%

0,00%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

20 000-49 999

0,00%

0,00%

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

Od 50 000

0,00%

0,00%

4,10%

4,10%

4,10%

4,10%

4,60%

4,60%

4,60%

4,60%

4,60%

4,60%

Lokaty na nowe środki założyć można w oddziałach i agencjach Banku, a lokaty z oprocentowaniem standardowym dodatkowo korzystając z bankowości elektronicznej iPKO. Minimalna wpłata wynosi 1000 złotych. Nowe lokaty są uzupełnieniem różnorodnej oferty depozytowej PKO Banku Polskiego, w skład której, oprócz standardowych lokat terminowych, wchodzą oferowane cyklicznie lokaty połączone z funduszami inwestycyjnymi, konta oszczędnościowe czy też produkty strukturyzowane. Jeszcze do końca maja br. klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty 1-miesięcznej lokaty „ na nowe środki” połączonej z reinwestycją w 9-miesięczną Progresję. Po upływie miesiąca klient zyska 5,50% w skali roku, a środki zgromadzone na rachunku lokaty wraz ze skapitalizowanymi odsetkami zostaną automatycznie zainwestowane w 9-miesięczną lokatę terminową, której oprocentowanie w ostatnim miesiącu oszczędzania sięga 9,00%.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.