2016-01-18

W związku z udostępnieniem przez PKO Bank Polski S.A. z dniem 18.01.2016 r. funkcji mobilnych płatności zbliżeniowych informujemy, że w życie wchodzą zapisy Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.

Regulamin