2015-05-28

Nowe powiadomienia, które możesz otrzymywać SMSem:

  • powiadomienie o zablokowaniu karty debetowej i kredytowej – za to powiadomienie nie są pobierane opłaty,
  • powiadomienie przypominające o upływającym okresie promocyjnym na bezpłatne korzystanie z usługi powiadomień – za to powiadomienie nie są pobierane opłaty,
  • powiadomienie o zastrzeżeniu karty debetowej i kredytowej,
  • powiadomienie o zmianie PINu dokartydebetowej i kredytowej,
  • powiadomienie o wydaniu duplikatu PINu do karty debetowej i kredytowej,
  • powiadomienie o rozłożeniu zadłużenia karty kredytowej na raty.

Dodatkowo Klienci Małych i Średnich Przedsiębiorstw mogą skorzystać z powiadomienia informującego o brakujących środkach pozwalających na uniknięcie opłaty rocznej za kartę kredytową.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z usługi powiadomień SMS sprawdź jej możliwości i bądź na bieżąco z wydarzeniami na swoim koncie.

Pamiętaj, że w nowym iPKO możesz również korzystać bez dodatkowych opłat z powiadomień wysyłanych na adres e-mail.

Więcej o Powiadomieniach

Usługę powiadomień aktywujesz po zalogowaniu do iPKO wybierając odpowiednio:

  • „Ustawienia” > „Powiadomienia” > „Aktywuj usługę”, jeśli korzystasz z nowego iPKO,
  •  „Rachunki” > „Powiadomienia SMS”, jeśli korzystasz z dotychczasowej wersji serwisu.