2018-02-20

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 21 listopada 2017 oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi PKO Bank Polski S.A. jako Depozytariusz objął reprezentowanie NCBR VC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i ogłasza zmianę Statutu wyżej wymienionego Funduszu.

PKO BP S.A. informuje, że w dniu 19 lutego Zgromadzenia Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu NCBR VC FIZAN z dn. 20 lutego 2018 r.