2007-11-09

W dniach 16 - 25 listopada br. odbywa się Międzynarodowy Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, organizowany przez Filharmonię Śląską w Katowicach. Głównym Sponsorem Festiwalu jest PKO Bank Polski. Przedsięwzięcie to jest jednym z najważniejszych polskich międzynarodowych konkursów wykonawczych, obok Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie oraz Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Od 1980 roku należy do członków Światowej Federacji Konkursów Muzycznych w siedzibą w Genewie. Patronat nad tegorocznym Konkursem objął Prezydent RP Lech Kaczyński.