2011-05-06

PKO Bank Polski był gospodarzem i współorganizatorem dwudniowych (5-6 maja) dorocznych spotkań statusowych European Saving Banks Group - stowarzyszenia banków i zrzeszeń kas oszczędnościowych z 25 krajów Europy. W Warszawie europejscy bankowcy dyskutowali na temat licznych inicjatyw regulacyjnych będących odpowiedzią na ostatni kryzys finansowy. - Zaproszenie do zorganizowania dorocznych obrad European Saving Banks Group w Warszawie przyjęliśmy jako wyraz uznania zarówno dla wiodącej roli PKO Banku Polskiego w naszym sektorze bankowym, jak i dla siły polskiej gospodarki, której dynamika w trudnym czasie kryzysu finansowego pozytywnie wyróżniała się w Europie - powiedział Zbigniew Jagiełło Prezes PKO Banku Polskiego na spotkaniu z Prezydium ESBG. Podczas posiedzenia Zarządu ESBG zaprezentowano wyniki PKO Banku Polskiego na tle zmian zachodzących w ostatnich latach w krajowym sektorze bankowym. - W czasie zawirowań na rynku, potrafiliśmy z sukcesem kontynuować kredytowanie polskiej gospodarki i polskich rodzin zachowując ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem. Dzięki temu, z ostatniego kryzysu, PKO Bank Polski wyszedł wzmocniony, zyskując pozycję lidera polskiej bankowości pod względem kapitałów, aktywów i wyników finansowych zarówno w biznesie detalicznym, jak i korporacyjnym – powiedział Jarosław Myjak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Podczas spotkań statusowych ESBG debatowano na temat sposobu przeniesienia postanowień Bazylei III do porządku prawnego Unii Europejskiej oraz nowych regulacji UE porządkujących zagadnienia zarządzania kryzysowego i wprowadzających mechanizmy kontrolowanej upadłości banków. W agendzie posiedzenia Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego członków ESBG znalazły się także tematy związane z płatnościami transgranicznymi oraz kwestie konsumenckie w tym nowa unijna dyrektywa w sprawie umów kredytowych. -Jesteśmy zaszczyceni, że PKO Bank Polski gości tegoroczne spotkania statutowe ESBG. Jest to jeden z naszych największych i najważniejszych członków w Europie, który doskonale reprezentuje wartości istotne dla wszystkich członków organizacji: detaliczność, regionalność i odpowiedzialność. W obecnej dyskusji na temat regulacji stale podkreślamy, że wspierając wysiłki zmierzające do usunięcia słabości ujawnionych podczas kryzysu, oczekujemy jednocześnie, że nowe otoczenie prawne będzie kształtowane w taki sposób, aby instytucje, które nie były źródłem kryzysu finansowego, nie stały się teraz ofiarami nadmiernej regulacji. Działalność członków ESBG opiera się na długiej i stabilnej tradycji bankowej ściśle związanej z realną gospodarką, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Dzięki temu podczas kryzysu finansowego mogli oni odgrywać rolę stabilizatorów na swoich lokalnych rynkach. Nowy ład regulacyjny powinien zapewniać, aby takie właśnie instytucje mogły nadal świadczyć swoje cenne usługi w przyszłości – powiedział Carl Eric Stalberg, Prezes ESBG. ESBG jest europejskim stowarzyszeniem bankowym, które reprezentuje interesy swoich 28 członków wobec instytucji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bankowości detalicznej. Przygotowuje i prezentuje stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących europejskiego sektora usług finansowych. Prowadzi także badania na temat ewolucji prawodawstwa i rynku bankowości detalicznej w Europie. PKO Bank Polski jest członkiem ESBG od 1990 roku, jako jedyna polska instytucja finansowa zrzeszona w tej organizacji.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.