2011-09-07

PKO Bank Polski jest mecenasem Europejskiego Kongresu Kultury (EKK). To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 rozpocznie się 8 września br. we Wrocławiu. Odbywający się 46. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans jest także wspierany przez Bank. Również we wrześniu PKO Bank Polski został mecenasem Teatru Polskiego w Warszawie. PKO Bank Polski od lat patronuje przedsięwzięciom z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i edukacji. Poprzez Fundację angażuje się także w działalność społeczną. Swoim patronatem objął zarówno cykl imprez inauguracyjnych, jak i cały, półroczny Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011. W jego ramach w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej odbędą się imprezy realizujące hasło „Art for Social Change” – kultura jako narzędzie zmiany społecznej. 8 września br. Wrocław stanie się kulturalnym sercem Europy. Kongres rozpocznie się w Hali Stulecia wykładem Zygmunta Baumana wybitnego polskiego filozofa i socjologa. Podczas czterech dni i trzech nocy EKK spotka się ponad trzystu polskich i zagranicznych artystów, naukowców oraz filozofów. Swoje projekty przedstawią m.in. Krzysztof Penderecki, Grzegorz Jarzyna, Krystian Lupa, Jonny Greenwood, Brian Eno i Aphex Twin. We wrześniu PKO Bank Polski został także mecenasem Teatru Polskiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sezony artystyczne - od września 2011 r. do czerwca 2014 r. W tym czasie w 2013 roku Teatr będzie obchodził setną rocznicę powstania. Wsparcie finansowe Banku pozwoli na poszerzenie programu artystycznego. Jednym z największych przedsięwzięć edukacyjnych wspieranych przez Bank jest planetarium "Niebo Kopernika" w Warszawie. PKO Bank Polski zaangażował się również w utrwalenie i popularyzację dorobku polskiej kinematografii, włączając się do programu rekonstrukcji cyfrowej klasyki polskich filmów. Projekt digitalizacji arcydzieł polskiej kinematografii objął swoim patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.