2016-09-06
  • PKO Bank Polski, jako partner strategiczny, będzie współpracował z Polskim Funduszem Rozwoju przy wspieraniu polskiego eksportu.
  • Za pośrednictwem Banku, polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z oferty produktów      finansowych i doradczych udostępnianych przez PFR w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw.

PKO Bank Polski będzie partnerem strategicznym Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie udostępniania oferty wsparcia dla eksportu. Operacyjne zarządzanie produktami finansowymi i doradczymi będzie sprawował PFR. Wartość wsparcia oferowanego przez PFR w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw może wynieść łącznie nawet 60 mld zł.

- Polskie firmy coraz częściej decydują się na ekspansję zagraniczną. PKO Bank Polski, który pomagał im rosnąć na rynku krajowym, jest dla nich naturalnym partnerem wspierającym zdobywanie kolejnych rynków. Współpraca strategiczna z Polskim Funduszem Rozwoju pozwoli rozszerzyć ofertę Banku, co sprawi że będziemy mogli dostarczać rozwiązania jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb polskich firm ‑ mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

- Dzięki rozległej sieci placówek oraz bliskiej współpracy PKO Banku Polskiego z polskimi przedsiębiorstwami, narzędzia finansowania eksportu będą bardzo szeroko dostępne. Jestem przekonany że w ślad za PKO Bankiem Polskim i korzystając ze wspólnie przygotowanych rozwiązań, do naszego programu dołączą także kolejne banki komercyjne – mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Instrumenty wsparcia eksportu

Oferta będzie wspierała ekspansję zagraniczną MŚP oraz będzie ułatwiała finansowanie dużych kontraktów eksportowych. Dopłaty do kredytów eksportowych pozwolą na finansowanie części eksportu przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR (najniższa dopuszczalna stopa w krajach OECD). Dzięki potwierdzeniu akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera, lepiej wykorzystywane będą limity rozliczeniowe na rynkach międzynarodowych, co ułatwi np. oferowanie importerowi płatności odroczonej.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z programu gwarancji kredytów eksportowych, co obniży koszt ich kredytowania i doprowadzi do wzrostu dostępności finansowania. „Ubezpieczenie na cały świat” pozwoli z kolei na lepsze zabezpieczenie transakcji. Uruchomiony w ramach wsparcia dla dużych kontraktów eksportowych system finansowania, obejmie także projekty inwestycyjne. Finansowanie realizowane będzie przy udziale kredytów rządowych i kredytów sektora bankowego. Atrakcyjność polskich eksporterów wzmocniona zostanie również poprzez udostępnienie instrumentów finansowania odbiorców polskiego eksportu.

PKO Bank Polski kontynuuje wspieranie ekspansji zagranicznej polskich firm

Współpraca strategiczna PKO Banku Polskiego z Grupą PFR to kolejne działanie wspierające ekspansję zagraniczną polskich firm. Bank podąża za klientami wszędzie tam, gdzie są oni aktywni. W grudniu 2015 r. uruchomiono oddział korporacyjny we Frankfurcie, ułatwiający finansowanie polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim. Trwają też prace nad utworzeniem podobnego oddziału w Czechach – jego start nastąpi już w przyszłym roku.

Bank wspiera polskie firmy także na odleglejszych rynkach. W ostatnim czasie zawarto porozumienie o współpracy z jednym z największych banków chińskich, które obejmuje bezpośrednie rozliczanie płatności w złotym i juanie, transakcji trade finance oraz obsługę handlową. Porozumienie uzupełnia aktywność PKO Banku Polskiego w Chinach, gdzie współpraca prowadzona jest już z ok. 70 bankami korespondentami. Bank rozwija relacje z bankami także w innych krajach w Azji. W lutym 2016 r. po częściowym zdjęciu sankcji nałożonych na Iran, PKO Bank Polski był pierwszym polskim bankiem technicznie gotowym do dokonywania rozliczeń finansowych z bankami irańskimi.