2011-04-08

PKO Bank Polski podpisał umowę udzielenia dwóch kredytów odnawialnych przeznaczonych na realizację projektu budowy nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Metropolii Bydgosko-Toruńskiej. Instalacja, która docelowo ma obsługiwać obszar zamieszkany przez ponad 700 tys. osób, umożliwi m.in. zastosowanie termicznych metod unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii, czyli równoczesnym wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej. W ramach umowy kredytowej PKO Bank Polski udzieli spółce Miasta Bydgoszcz - Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. - dwóch kredytów odnawialnych do łącznej kwoty 90 mln zł. Środki z kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia, które będzie realizowane w Bydgoszczy w latach 2011-2014 z udziałem dofinansowania unijnego. Podpisana na początku marca br. umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to pierwsza umowa „spalarniowa” dotycząca przedsięwzięcia z listy tzw. projektów kluczowych Programu. Na dotację i realizację czeka jeszcze kilka podobnych inwestycji m.in. w Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. Jednocześnie PKO Bank Polski poprowadzi obsługę bankową spółki ProNatura w związku z realizacją przedsięwzięcia. - Od wielu lat PKO Bank Polski jest ważnym partnerem sektora publicznego. Współpracując z wieloma samorządami dążymy do wypracowania najlepszych rozwiązań produktowo-technologicznych i zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie depozytowo-transakcyjnym oraz kredytowym. Bydgoszcz jest jednym z naszych klientów, któremu staramy się oferować produkty zaspokajające aktualne potrzeby związane z realizacją różnorakich przedsięwzięć. Przykładowo w 2007 roku Bank był organizatorem emisji obligacji Miasta - podkreśla Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego. Obecnie systemy odpadowe dla Bydgoszczy i Torunia oraz gmin ościennych działają niezależnie i nie są powiązane wspólnymi instalacjami odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Budowa ZTPOK oraz kompostowni w Bydgoszczy i stacji przeładunkowej w Toruniu, przyczyni się do uporządkowania i organizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Metropolii Bydgosko-Toruńskiej zgodnej z przepisami krajowymi oraz unijnymi. Działalność spalarni (średnio do spalania może być kierowanych 180 tys. ton rocznie), w połączeniu z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów pozwoli zminimalizować ilość odpadów przeznaczonych do składowania, a montaż specjalistycznych urządzeń energetycznych umożliwi maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej w wyniku pracy dwóch linii termicznego przekształcania odpadów. Również żużel powstały w wyniku utylizacji odpadów może być - po odpowiedniej waloryzacji - wykorzystany np. jako kruszywo w budownictwie drogowym. W ubiegłym roku nastąpił dynamiczny rozwój współpracy Banku z sektorem publicznym, w tym z największymi miastami, urzędami marszałkowskimi oraz miastami o randze powiatów, dużymi spółkami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie obsługi depozytowo-transakcyjnej oraz finansowania dużych inwestycji komunalnych o charakterze infrastrukturalnym. W 2010 roku Bank udzielił finansowania blisko 300 klientom JST i prowadził ponad 10 tys. rachunków samorządowych.

>***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.