2012-09-14

PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.

 PKO Bank Polski wyemitował obligacje o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna. Ponadto po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. Do czasu uzyskania zgody KNF obligacje mają status niepodporządkowany.

- Od dłuższego czasu PKO Bank Polski konsekwentnie i z dużym sukcesem emituje obligacje na krajowych i zagranicznych rynkach. Powodzenie dzisiejszej emisji jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności Banku. Dodatkowo planujemy wprowadzić obligacje podporządkowane na rynek Catalyst. Ponadto, jeśli warunki rynkowe okażą się satysfakcjonujące, Bank będzie emitował również papiery w Stanach Zjednoczonych  – podkreśla Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

W lipcu tego roku PKO Bank Polski ogłosił decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. i jednocześnie podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na nową emisję obligacji podporządkowanych. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły środki uzyskane przez Bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r. Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów, emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie. Zgodnie z założeniami opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.