2006-09-29

PKO Bank Polski wspiera inicjatywy lokalne. Wraz z Fundacją „Pomnik Praski” Bank przyczynił się do wykonania rzeźby przestrzennej pod nazwą „Praska Kapela Podwórkowa”. Idea upamiętnienia historycznych i kulturowych walorów Warszawy – Pragi, podjęta przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Biskupa Warszawsko – Praskiego, spotkała się z sympatią i aprobatą większości mieszkańców Pragi. Dążeniem fundacji jest skupienie wokół pomnika działań na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców, popularyzowanie walorów architektonicznych Pragi, rozwijanie pamięci historycznej oraz wsparcie służby młodzieży na rzecz środowisk lokalnych. Rangę przedsięwzięcia podkreśla również fakt objęcia go honorowym patronatem przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Jego Ekscelencję Arcybiskupa Leszka Głódzia. Pomnik można podziwiać u zbiegu ulic Floriańska i Ks. Kłopotowskiego.