2015-03-03

Korzystanie z Powiadomień SMS i e-mail staje się jeszcze wygodniejsze – w treści powiadomień dotyczących wpływów i wypływów z rachunku informacja o saldzie zostaje zamieniona na informację o dostępnych na koncie środkach.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 6 marca 2015 r. i nie dotyczy powiadomień o systematycznych wpływach.

Więcej o powiadomieniach