2015-04-01

Dotychczas po realizacji operacji dokonanej kartą debetową wysyłane było powiadomienie o założeniu z tego tytułu blokady na rachunku – od 02.04.2015 Bank nie będzie wysyłał takich powiadomień. W miejsce dotychczasowego powiadomienia o blokadzie oferujemy nowe powiadomienie o autoryzacji operacji dokonanej kartą, wzbogacone o informacje, których nie zawierało dotychczasowe powiadomienie o blokadzie – są to : dokładne miejsce i  czas oraz kwota operacji w oryginalnej walucie, a także dostępne środki po operacji.  Aby z niego skorzystać wystarczy je aktywować w sekcji  „Ustawienia” => „Powiadomienia”.

Więcej o powiadomieniach