2005-11-28

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją PKO Banku Polskiego przedstawioną podczas Forum Akcjonariat w dniu 25 listopada 2005 r. zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przy współudziale Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.