2005-02-14

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników finansowych PKO Banku Polskiego za IV kwartał 2004 roku.