2012-10-03

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 października do 30 listopada 2012 roku zostaje wprowadzona Promocja w PKO TFI polegająca na obniżeniu o 30% opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy, w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych „Portfele Inwestycyjne”.

Zgodnie z regulaminem, promocja obejmuje wpłaty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • jednorazowa wpłata wynosi co najmniej 25.000 zł,
  • wpłata powinna zostać dokonana na rejestry (istniejące lub nowo otwarte) otwarte za pośrednictwem PKO TFI S.A., PKO Banku Polskiego S.A., Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.,
  • rozliczenie wpłaty przez Agenta Obsługującego nastąpi w okresie trwania Promocji, przy czym o sposobie rozliczenia wpłaty bezpośredniej decyduje Data Wyceny.

Promocja obejmuje wszystkie Portfele Inwestycyjne oferowane w ramach WPI.

Regulamin Promocji ”Osiem Perspektyw