2005-12-20

31 grudnia 2005r. kończy się promocja związana z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego PKO Inteligo. Po tym terminie za zlecenia stałe oraz przelewy realizowane w PKO Inteligo będą pobierane opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2006

Stawki obowiązujące do 31 grudnia 2005

Przelew lub zlecenie jednorazowe – realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki w innym banku za pośrednictwem

  

a) serwisu telefonicznego

2,00 zł (1,50 zł  od posiadaczy Złotego Konta, 0,00 zł – od posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

b) serwisu internetowego

0,50 zł (0,30 zł od posiadaczy Złotego Konta, 0,00 zł – od posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

Zlecenia stałe

  

1. Złożenia dyspozycji zlecenia stałego

  

a) w oddziale banku

2,00zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego

2,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

c) za pośrednictwem serwisu internetowego

0,00 zł

0,00 zł

2. Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek – za każda należność wymienioną w zleceniu

1,50 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

1,00 zł (z wyjątkiem Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

3. Modyfikacja zlecenia stałego

  

a) w oddziale PKO BP

1,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,50 zł (z wyjątkiem Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

b) za pośrednictwem serwisu internetowego

0 zł

0 zł

c) za pośrednictwem serwisu telefonicznego

1,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0 zł

Za polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach:

  

Za każde wykonane zlecenie

1,00 zł (bez opłat dla posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,50 zł

Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo:

  

a) SUPERKONTA GRAFFITI

0,50 zł

0,50 zł

b) SUPERKONTA STUDENT

1,00 zł

1,00 zł

c) SUPERKONTA

2,00 zł

2,00 zł

d) ZŁOTEGO KONTA

0,00 zł

2,00 zł

e) Rachunku PLATINIUM

0,00 zł

0,00 zł