2013-04-18

PKO Bank Polski rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie Rotundy. Bank, ze względu na zły stan techniczny budynku, planuje przeprowadzenie jego rewitalizacji z zachowaniem dotychczasowego kształtu, wielkości i elementów charakterystycznych dla architektury modernizmu.

Rotunda 2013 to przedsięwzięcie złożone z czterech etapów: paneli z ekspertami, konsultacji społecznych, międzynarodowego konkursu architektonicznego i rewitalizacji budynku.Od dzisiaj do 11 maja br., warszawiacy mogą wziąć udział w konsultacjach i określić jak zagospodarować część przestrzeni Rotundy, nieprzeznaczonej na oddział banku.

- Chcielibyśmy, aby zrewitalizowana Rotunda była nowoczesnym, inteligentnym i ekologicznym budynkiem, wzbogaconym o dodatkową funkcję społeczną. Rotunda jest dobrem kultury współczesnej, stanowiącym jedno z najważniejszych elementów założenia urbanistycznego „Ściany Wschodniej”, dlatego jej rewitalizacja polegać będzie na zachowaniu obecnej formy architektonicznej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - powiedział Jarosław Orlikowski, Dyrektor Pionu w PKO Banku Polskim.

Dla zainteresowanych przygotowano ankietę w wersji elektronicznej, opublikowaną na warszawskiej platformie konsultacji społecznych www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na stronie www.rotunda2013.pl. Ankieta będzie również dostępna w wersji papierowej we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego na terenie stolicy. Konsultacje to także warsztaty z mieszkańcami, obserwacje pod Rotundą oraz wywiady z warszawiakami. Cały proces przeprowadza Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a partnerem jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Informacje o przebiegu konsultacji oraz raport podsumowujący będą zamieszczone na wyżej wymienionych stronach www.

Wyniki konsultacji będą stanowić element warunków w międzynarodowym konkursie architektonicznym Changing The Face 2013, którego współorganizatorami są warszawski oddział SARP, Polish Green Buidling Council, architizer.com oraz firma DuPont. Bank zrealizuje zwycięski projekt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Konsultacje są drugim elementem dialogu społecznego prowadzonego przez PKO Bank Polski w sprawie Rotundy. Pierwszym były cztery panele dyskusyjne, w których wzięli udział przedstawiciele Centrum Architektury, Fundacji Bęc Zmiana, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Forum Rozwoju Warszawy, Polish Green Building Council, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz firmy DuPont. W trakcie paneli dyskutowano o historii budynku, jego roli w tkance miejskiej i dodatkowych funkcjach społecznych, które są przedmiotem konsultacji.

Kontakt dla mediów:
Piotr Partyka
e-mail: media@rotunda2013.pl
telefon: +48 507 183 361