2011-06-15

Od 14 czerwca Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przyjmuje zapisy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Do 24 czerwca mogą je składać osoby uprawnione, natomiast do 27 czerwca inwestorzy indywidualni. Zapisy od pierwszej grupy przyjmowane są wyłącznie osobiście i telefonicznie w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego, także na terenie kopalni z Grupy JSW S.A. Aby złożyć zapis na akcje niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, który można założyć w jednym z 37 Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub 277 oddziałach PKO Banku Polskiego, w których prowadzona jest obsługa maklerska. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku inwestycyjnego jest bezpłatne do końca 2011 roku (dla rachunków otwartych do 30 czerwca 2011 roku). Dom Maklerski PKO Banku Polskiego umożliwia także inwestowanie na Giełdzie bezpośrednio z konta osobistego, dzięki połączeniu rachunku ROR z rachunkiem maklerskim. Usługa integracji pozwala na składanie zleceń kupna instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, bez potrzeby dokonywania przelewu na rachunek maklerski. Umożliwia również szybkie i wygodne składanie zapisów na akcje nowych emisji w ramach ofert pierwotnych. - W związku z zapisami na akcje JSW inwestorzy indywidualni mogą skorzystać z szerokiej sieci POK - która w ostatnim czasie powiększyła się o nowe placówki w Warszawie oraz Zielonej Górze - oraz z wyznaczonych oddziałów Banku. Zapisy przyjmowane są także przez Internet oraz serwis telefoniczny. Osobom uprawnionym oferujemy pomoc pracowników POK także poza siedzibą naszych placówek: jesteśmy obecni na terenie zakładów JSW S.A. – podkreśla Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Zapisy dla klientów indywidualnych przyjmowane są od 14 do 27 czerwca (do godz. 23:59) 2011 roku. Zapisy można składać drogą internetową w systemie SuperM@kler, poprzez serwisy iPKO oraz Inteligo (dla inwestorów posiadających rachunek bankowy zintegrowany z maklerskim), telefonicznie lub osobiście w sieci 37 POK-ów lub w sieci 277 wyznaczonych oddziałów Banku. Stawka prowizji od zapisu wynosi 0,39 proc. (nie mniej niż 5 zł). Każdy inwestor może złożyć tylko jeden zapis na minimalnie 5 i maksymalnie 75 akcji. Zapis składany jest po cenie 146 zł. Przydział akcji nastąpi do 4 lipca 2011 roku. Pierwszy dzień notowań akcji na GPW planowany jest na 6 lipca 2011 roku. Zgodnie z prospektem emisyjnym JSW S.A. osoby uprawnione, czyli pracownicy Grupy JSW lub Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., którzy pozostawali w stosunku pracy z którąś ze spółek z Grupy lub KK Zabrze 31 maja 2011 roku, mogą wziąć udział w ofercie spółki jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Mogą oni skorzystać z promocyjnej oferty przygotowanej przez DM PKO BP: bezpłatnego otwarcia i prowadzenia rachunku maklerskiego do końca 2012 roku oraz promocyjnej stawki prowizji maklerskiej 0,2 proc. (nie mniej niż 5 zł). Osoby uprawnione mogą składać zapisy osobiście lub telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w wybranych Oddziałach PKO Banku Polskiego. Ponadto uprawnieni pracownicy mogą złożyć zapis na terenie zakładów JSW SA: KWK Pniówek, KWK Jas-Mos, KWK Zofiówka, KWK Borynia, KWK Budryk, KWK Krupiński. Złożenie zapisu w charakterze osoby uprawnionej nie wyklucza możliwości złożenia zapisu jako inwestor indywidualny. W ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest oferującym i współprowadzącym księgę popytu. Prospekt Emisyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.dm.pkobp.pl. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce (Oferta). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, w dniu 7 czerwca 2011 r., oraz został opublikowany. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.jsw.pl), jak również na stronie internetowej DM PKO BP (www.dm.pkobp.pl). NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFROMACJI ZAWARTCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.