2005-05-16

Zapraszamy do zapoznania się z treścią skonsolidowanego raportu finansowego PKO Banku Polskiego za pierwszy kwartał 2005 roku.