2014-05-31

Informujemy, że w oddziałach PKO Banku Polskiego została udostępniona możliwość wypłaty przekazów pieniężnych Western Union w funtach brytyjskich.

Przypominamy, że oprócz waluty GBP masz możliwość wypłaty gotówki w PLN, USD oraz EUR.

Zachęcamy do korzystania z usługi przekazów Western Union poprzez serwis transakcyjny iPKO oraz w agencjach PKO Banku Polskiego, gdzie przekazy walutowe możesz odebrać bezpośrednio na swój rachunek. Jeśli nie posiadasz rachunku walutowego, przekaz nadany w walucie obcej możesz odebrać również na rachunek prowadzony w PLN – wtedy Bank przewalutuje Twoje środki z zastosowaniem kursu dla dewiz ogłoszonego w Tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego.

Więcej