2011-04-04

Informacje zawarte na iPKO nie stanowią oferty, dystrybucji lub próby nakłaniania do zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI oraz polis ubezpieczeniowych, względem osób przebywających w jurysdykcji w której ta oferta, dystrybucja lub nakłanianie do zakupu byłyby niezgodne z prawem, lub w której PKO Bank Polski nie posiadałby pozwolenia do wykonywania takich czynności. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO TFI oraz polisy ubezpieczeniowe nie są oferowane do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. The following pages do not constitute an offer or solicitation to sell units / shares in any of the funds referred to on this site, by anyone in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. Units / shares of the PKO TFI funds are not being offered for sale in the UK.