2018-10-12

1. Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 października 2018 r. w oddziałach i agencji Banku wskazanych w pkt. 2 zostaje udostępniony sposób wyrażenia zgody na realizację dyspozycji na podstawie informacji przekazanych przez klienta indywidualnego (dyspozycji ustnej) dotyczący:

Zleceń płatniczych w walucie PLN

  • Wpłata gotówkowa
  • Wypłata gotówkowa
  • Polecenie przelewu
  • Zlecenie stałe

Lokat

  • Wypłata częściowa i całkowita
  • Dopłata

Pożyczki gotówkowej

  • Zmiana rachunku do spłaty
  • Zmiana daty płatności raty
  • Wcześniejsza częściowa/całkowita spłata

Spłaty zadłużenia karty kredytowej

poprzez podanie przez Klienta pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta przyjmującemu dyspozycję
w placówce Banku wskazanej w pkt. 2 ciągu 6 cyfr (kod akceptacyjny) z wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu komórkowego Klienta wskazany do  kontaktu z Bankiem.

Wiadomość SMS wysyłana jest automatycznie po złożeniu przez Klienta ustnej dyspozycji pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, i zawiera szczegóły składanej dyspozycji oraz kod akceptacyjny.
Jeżeli Klient wyraża zgodę na wykonanie dyspozycji, podaje kod akceptacyjny pracownikowi Banku, Agentowi lub pracownikowi Agenta, który wprowadza kod do aplikacji transakcyjnej Banku. Brak podania przez Klienta kodu akceptacyjnego w sposób określony w zdaniach poprzedzających oznacza brak zgody na wykonie dyspozycji, która
w takiej sytuacji nie zostanie wykonana. Sposób wyrażenia zgody wskazany powyżej jest każdorazowo ustalany
z Klientem przed wykonaniem poszczególnej dyspozycji.

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji, dla których zgoda została wyrażona w opisany sposób, Klient może otrzymać
w następującej formie: na adres e-mail Klienta wskazany do  kontaktu z Bankiem lub w formie papierowego wydruku. Sposób dostarczenia potwierdzenia przyjęcia dyspozycji jest każdorazowo ustalany z Klientem.

W odniesieniu do agencji Banku opisany sposób wyrażenia zgody nie ma zastosowania do w/w dyspozycji dotyczących Pożyczki gotówkowej.

2. Sposób wyrażenia zgody wskazany w pkt. 1 jest możliwy w następujących oddziałach i agencji Banku:

Oddział 7 w Krakowie

Oddział 2 w Poznaniu

Oddział 2 w Toruniu

Oddział 1 w Błoniu

Oddział 1 w Górze Kalwarii

Oddział 1 w Izabelinie

Oddział 1 w Karczewie

Oddział 1 w Konstancinie Jeziornie

Oddział 1 w Legionowie

Oddział 1 w Łomiankach

Oddział 1 w Markach

Oddział 1 w Otwocku

Oddział 1 w Ożarowie Mazowieckim

Oddział 1 w Piasecznie

Oddział 1 w Pruszkowie

Oddział 1 w Radzyminie

Oddział 1 w Raszynie

Oddział 1 w Tłuszczu

Oddział 1 w Warszawie

Oddział 1 w Wołominie

Oddział 1 w Ząbkach

Oddział 1 w Zielonce

Oddział 2 w Legionowie

Oddział 2 w Piasecznie

Oddział 2 w Pruszkowie

Oddział 2 w Warszawie

Oddział 2 w Wołominie

Oddział 3 w Warszawie

Oddział 4 w Legionowie

Oddział 4 w Warszawie

Oddział 5 w Warszawie

Oddział 6 w Warszawie

Oddział 7 w Warszawie

Oddział 8 w Warszawie

Oddział 9 w Warszawie

Oddział 10 w Warszawie

Oddział 11 w Warszawie

Oddział 12 w Warszawie

Oddział 14 w Warszawie

Oddział 16 w Warszawie

Oddział 17 w Warszawie

Oddział 18 w Warszawie

Oddział 20 w Warszawie

Oddział 21 w Warszawie

Oddział 22 w Warszawie

Oddział 23 w Warszawie

Oddział 24 w Warszawie

Oddział 25 w Warszawie

Oddział 26 w Warszawie

Oddział 27 w Warszawie

Oddział 28 w Warszawie

Oddział 29 w Warszawie

Oddział 30 w Warszawie

Oddział 32 w Warszawie

Oddział 34 w Warszawie

Oddział 35 w Warszawie

Oddział 36 w Warszawie

Oddział 37 w Warszawie

Oddział 38 w Warszawie

Oddział 39 w Warszawie

Oddział 40 w Warszawie

Oddział 41 w Warszawie

Oddział 43 w Warszawie

Oddział 45 w Warszawie

Oddział 46 w Warszawie

Oddział 47 w Warszawie

Oddział 48 w Warszawie

Oddział 49 w Warszawie

Oddział 50 w Warszawie

Oddział 51 w Warszawie

Oddział 53 w Warszawie

Oddział 54 w Warszawie

Oddział 56 w Warszawie

Oddział 57 w Warszawie

Oddział 58 w Warszawie

Oddział 60 w Warszawie

Oddział 63 w Warszawie

Oddział 64 w Warszawie

Oddział 66 w Warszawie

Oddział 69 w Warszawie

Oddział 71 w Warszawie

Oddział 72 w Warszawie

Oddział 74 w Warszawie

Oddział 79 w Warszawie

Oddział 82 w Warszawie

Oddział 84 w Warszawie

Oddział 86 w Warszawie

Oddział 87 w Warszawie

Oddział 88 w Warszawie

Oddział 89 w Warszawie

Oddział 90 w Warszawie

Oddział 91 w Warszawie

Oddział 92 w Warszawie

Oddział 93 w Warszawie

Oddział 95 w Warszawie

Oddział 97 w Warszawie

Oddział 98 w Warszawie

Oddział 99 w Warszawie

Oddział 100 w Warszawie

Oddział 101 w Warszawie

Oddział 105 w Warszawie

Oddział 106 w Warszawie

Oddział 107 w Warszawie

Oddział 109 w Warszawie

Oddział 110 w Warszawie

Oddział 111 w Warszawie

Oddział 112 w Warszawie

Oddział 113 w Warszawie

Oddział 114 w Warszawie

Oddział 116 w Warszawie

Oddział 117 w Warszawie

Oddział 119 w Warszawie

Oddział 120 w Warszawie

Oddział 122 w Warszawie

Oddział 125 w Warszawie

Oddział 127 w Warszawie

Agencja FHN8 w Nowej Iwicznej