2008-10-06

W piątkowy wieczór 3 października w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie otwarto wystawę „Ulica Bankowa”. Wystawa została zorganizowana we współpracy Stowarzyszenia Akademia Wilanowska, Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Związku Banków Polskich.Ulica Bankowa Inspiracją do zorganizowania wystawy była znaleziona przypadkiem tablica z nazwą ulicy Bankowa. Okazuje się, że co najmniej sześćdziesiąt ulic w sześćdziesięciu miastach w Polsce oraz co najmniej kilka tysięcy na całym świecie nosi nazwę Bankowa. Jednym ze sponsorów wystawy jest PKO Bank Polski, z którego historią związane są niektóre eksponaty. Należy do nich m.in. specjalne wydanie tygodnika „Świt” z 4 listopada 1934 roku poświęcone obchodom Dnia Oszczędności (31 października), a w nim przemówienie dr. Henryka Grubera, prezesa PKO, pt. „Na drodze ku lepszemu jutru” wygłoszone w Polskim Radiu, czy zdjęcie z konkursu PKO na najoszczędniejszą gospodynię domową. Pocztowa Kasa Oszczędności była instytucją wiodącą w dziele upowszechniania zachowań prooszczędnościowych i proekonomicznych. Wystawa przedstawia różne banki i bankowość przez powszednie, a dziś historyczne przedmioty: druki, koperty, tabliczki, pocztówki, reklamy, zaproszenia, czeki, weksle, pisma, regulaminy pracy, zdjęcia. Dają one wyobrażenie, czym był bank, kasa oszczędnościowa, kasy zaliczkowe, jak bogata i ciekawa była architektura banków, kto je projektował. Ukazują pracę bankowca, jego troski, zarobki, życie codzienne i rozrywki. Zgromadzone na wystawie przedmioty to wynik cierpliwych wieloletnich poszukiwań drobiazgów, pamiątek, dokumentów i pozornie nic nie wartych papierków ukazujących całe bogactwo historii bankowości na ziemiach polskich - od starej pocztówki z widokiem banku w Szczecinie, po zaświadczenie z Polskiej Kooperatywy w Kamieńcu Podolskim z 1918 r. Niektóre eksponaty pochodzą z poddaszy, piwnic, pawlaczy, walizek czy zakurzonych kartonów. Należą do nich m.in. akt założycielski Kasy Pożyczkowej miasta Poznania z 1839 r., najstarsze książeczki wkładowe z lat dwudziestych XIX stulecia, oryginalny autograf Andrzeja hr. Zamoyskiego, współzałożyciela Banku Handlowego w Warszawie, wyciągi z konta Władysława księcia Czartoryskiego – jednego z czołowych przedstawicieli emigracji polskiej XIX wieku wykaz pracowników Banku Polskiego, na którym znajdujemy np. nazwisko ojca prof. Władysława Bartoszewskiego. Wystawa dokumentuje wielowiekową ideę oszczędzania, gromadzenia pieniędzy i umiejętności gospodarowania. Jej autorom zależy na tym, aby rozbudzić świadomość kultury finansowej zarówno wśród młodych ludzi, jak i starszej części społeczeństwa. Ma pobudzać wyobraźnię, pokazać, czym był od wieków i czym jest obecnie bank. Ma też za zadanie integrować środowisko bankowe wokół wspólnej, pasjonującej historii. Wystawa będzie czynna do 31 października w godzinach od 10.00 do 16.30. Wstęp po wykupieniu biletu do Parku (5 zł). W każdą niedzielę o godz. 15.00 w przestrzeniach wystawy przewidziane są koncerty z cyklu „Mistrz i uczeń”. Natomiast 17 i 18 października odbędą się warsztaty dotyczące: weryfikacji autentyczności banknotów i dokumentów, projektowania papierów wartościowych i warsztaty edukacyjne i plastyczne dla młodzieży związane z historią bankowości.