2014-10-31

W trakcie wakacji ogłosiliśmy konkurs dla dzieci, które korzystają z SKO Konta dla Ucznia lub PKO Konta Dziecka, pt. "Wakacyjna przygoda z finansami". Zadanie polegało na przygotowaniu - zgodnie z kategorią wiekową - pracy plastycznej lub opowiadania, które łączyło dwa elementy: wakacje oraz finanse.

Jury wybrało i uhonorowało atrakcyjnymi nagrodami 32 dzieci. Do wygrania były:

- konsole do gier,

- tablety,

- aparaty fotograficzne,

- zestawy gadżetów.

Dzieci przygotowały prace plastyczne i opowiadania, w których opisały swoje wakacyjne przygody z oszczędzaniem i zbieraniem pieniędzy na wyznaczony cel. Nie brakowało opowieści i rysunków o pomocy innym osobom czy pracach przy zbieraniu owoców i warzyw. Dzieci nie zapomniały również o ekologii, pamiętały, że oszczędzać możemy również zasoby naturalne Ziemi.

Jury miało ciężki orzech do zgryzienia i po długich naradach wybrało 32 zwycięzców.

Lista nagrodzonych

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych na SzkolneBlogi.pl