2013-10-02

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek z sektora dóbr luksusowych kursy zamknięcia akcji spółek, z dnia referencyjnego tj. 1 października 2013 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej 2-letniej opartej na koszyku spółek z sektora dóbr luksusowych, wyniosły:

 • 58,00 EUR - dla spółki Daimler AG,
 • 70,50 USD - dla spółki Estee Lauder Cos Inc,
 • 76,86 USD - dla spółki Tiffany & Co,
 • 90,39 EUR - dla spółki Pernod Ricard SA,
 • 72,42 USD - dla spółki Nike Inc,
 • 1956,50 GBP - dla spółki Diageo Plc
 • 1697,00 JPY - dla spółki Nikon Corp*,
 • 75,85 USD- dla spółki Michael Kors Holdings Ltd,

Wartości te stanowią podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość maksymalnych potencjalnych odsetek za okres umowny z przedziału od 12% do 20% została ustalona na 20% w skali 2 lat.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres umowny zależne od kształtowania się cen akcji 8 spółek z sektora dóbr luksusowych w maksymalnej  wysokości 20% w skali 2 lat. Odsetki za okres umowny liczone są według następujących zasad:

 1. Jeśli w dniu końcowej obserwacji wzrosty wszystkich poszczególnych walorów będą wyższe niż 20%, to do obliczenia średniej będą wzięte pod uwagę wartości graniczne 20% dla każdego waloru. Posiadacz lokaty
  otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 20% w skali 2 lat,
 2. Jeśli w dniu końcowej obserwacji stopy zwrotu dla poszczególnych spółek będą miały następujące wartości: 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 0%, 24%, wtedy średnia arytmetyczna stóp zwrotu jest równa 11,5% ze względu na wartość graniczną 20% zastosowaną dla ostatniej spółki. Klient otrzymuje 11,5% za dwuletni okres inwestycji.
 3. Jeśli w dniu końcowej obserwacji średnia arytmetyczna wzrostu poszczególnych walorów będzie równa lub niższa od 0%, to Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych,

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.

 

*W momencie wykonywania transakcji zabezpieczających giełda w Tokio była zamknięta, dlatego cena zamknięcia pochodzi z dnia 02.10.2013.