2011-06-22

Agencja Moody’s Investors Service nadała rating emisji euroobligacji w wysokości 250 mln CHF na poziomie A2, czyli takim samym jak rating całego Programu EMTN. Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. PKO Bank Polski emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB. W październiku 2010 roku Bank wyemitował pierwszą transzę euroobligacji w ramach programu EMTN. Były to 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. W tym czasie była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. Niedawno w ramach kolejnej transzy programu emisji euroobligacji PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 punków bazowych powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Obligacje są notowane na giełdzie w Zurichu. Pozyskanie środków z rynku europejskiego pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania. Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o otwarciu programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym na kwotę do 5 mld PLN lub równowartość w innych walutach. Stanowi on uzupełnienie programu EMTN denominowanego w walutach obcych. - Celem otwarcia programu obligacji własnych jest dalsze zdywersyfikowanie źródeł finansowania Banku. Dodatkowo program pozwoli wzmocnić pozycję Banku na rynku nieskarbowych papierów dłużnych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Podstawowy termin zapadalności emitowanych papierów to okres od 1 tygodnia do 12 miesięcy. Dodatkowo mogą zostać wyemitowane papiery długie o terminie zapadalności od 1 roku do 10 lat. Papiery krótkie zostaną skierowane do inwestorów z sektora bankowego, przedsiębiorstw i inwestorów finansowych kwalifikowanych. Ewentualna emisja papierów długich zostanie skierowana do funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.