2018-06-01

Teraz nie musisz iść do urzędu stanu cywilnego, żeby zgłosić narodziny swojego dziecka. Wystarczy, że założysz bezpłatny Profil Zaufany w serwisie internetowym iPKO.

Załóż profil zaufany

Jak zgłosić narodziny dziecka przez internet

Krok 1: Na stronie serwisu obywatel.gov.pl przejdź do sekcji „Dzieci” i wybierz „Zgłoś urodzenie dziecka”.

Krok 2: Uzyskasz możliwość zalogowania do Profilu Zaufanego, w tym przy pomocy bankowości elektronicznej – wybierz iPKO i potwierdź dyspozycję jednorazowym kodem z narzędzia autoryzacyjnego.

Krok 3: Wypełnij zgłoszenie podając imię/ imiona dziecka. Przed wysłaniem upewnij się czy dane w zgłoszenie zostały prawidłowo zapisane i podpisz je Profilem Zaufanym. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Krok 4: Na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia urząd stanu cywilnego sporządzi akt urodzenia i przygotuje dokumenty do odbioru:

  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

 Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu:

  • na skrzynkę ePUAP,
  • pocztą tradycyjną,
  • osobiście w urzędzie.

Pamiętaj:  urodzenie dziecka może zgłosić matka lub ojciec, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia (kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia).

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni - kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

3 kroki profil zaufany

 

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie umożliwiające dostęp do serwisów administracji publicznej online. Więcej o Profilu Zaufanym

Więcej o usłudze w serwisie obywatel.gov.pl