2015-03-10

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 kwietnia 2015 r. zmianie ulegają niektóre postanowienia „Regulaminu rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA”. Do Regulaminu wprowadza się nowe postanowienia, w szczególności dotyczące korzystania z bankowości elektronicznej iPKO biznes.

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych w Regulaminie zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub Państwa Opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Regulamin dostępny jest w plikach do pobrania, poniżej.