2017-01-18

Wprowadzone modyfikacje związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823)i polegają na wskazaniu podmiotów właściwych do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany redakcyjne, które nie wpływają na warunki udziału w Programie.

Zmiany Regulaminu ramowego Programu „Mam PKO” wejdą w życie nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r., na podstawie Rozdziału 8 § 4 Regulaminu ramowego i dotyczą wszystkich Uczestników Programu Mam PKO. W przypadku braku akceptacji nowych warunków Regulaminu, każdy zarejestrowany w Programie Uczestnik może się z niego wyrejestrować klikając w link „rezygnacja z uczestnictwa w programie” dostępny po zalogowaniu do Programu w zakładce „Twój profil”.

Zapoznaj się z Regulaminem ramowym Programu „Mam PKO” oraz Zasadami VI Edycji Programu „Mam PKO”.