2013-07-12

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą oferty produktów dla Klientów Rynku Korporacyjnego tj. wprowadzeniem nowego typu karty PKO Diners Club Travel Account z dniem 12 sierpnia 2013 r. ulegają zmianie niektóre przepisy zawarte w „Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club dla Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klientów Rynku Korporacyjnego”.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart Diners Club w terminie jednego miesiąca, o ile nie ustalicie Państwo krótszego okresu. W efekcie wypowiedzenia umowy nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulamin dostępny jest poniżej.