2006-12-08

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2007 r. nastąpi zastąpienie dotychczasowych skrzynek internetowych dostępnych na serwerze http://klienci.pkobp.pl, nowymi skrzynkami pocztowymi. Jest to pierwszy etap usprawniania i zwiększania funkcjonalności tej usługi. Proces ten zostanie przeprowadzony w sposób zapewniający Państwu sprawne korzystanie ze skrzynki oraz dający możliwość wcześniejszego przeniesienia do nowej skrzynki istotnych dla Państwa informacji zgromadzonych w starej skrzynce. Dlatego właśnie, już od dnia 11 grudnia 2006 r., umożliwiamy jednoczesne korzystanie, zarówno ze starej jak i nowej skrzynki. Dotychczasowa (stara) skrzynka będzie dostępna tylko do 11 stycznia 2007r. Przed pierwszym logowaniem należy dokonać zmiany hasła inicjalnego otrzymanego z Banku.Jak zmienić hasło inicjalne?

  1. Wejść na stronę https://haslo.klienci.pkobp.pl
  2. W polu „Konto” należy wpisać nazwę dotychczasowego aliasu skrzynki pocztowej, np. p.konarski
  3. W polu „Aktualne hasło” należy wpisać hasło inicjalne (hasło otrzymane z Banku w mailu opisującym zmiany)
  4. W polu „Nowe hasło” należy podać własne hasło o długości od 8 do 16 znaków, bez znaków specjalnych oraz polskich liter.
  5. W polu „Nowe hasło (ponownie)” należy powtórzyć powyższe hasło.

Podczas logowania do nowej skrzynki należy podawać pełną nazwę konta np. p.konarski@klienci.pkobp.pl (dotychczas nazwa konta składała się z ośmiu znaków zawierających cyfry i litery) oraz nowe hasło. Ponadto po zalogowaniu, aby możliwe było odbieranie poczty, konieczne jest zmodyfikowanie nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3) na: pop3.klienci.pkobp.pl. Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP) pozostaje bez zmian. Jednocześnie informujemy, że pomimo funkcjonowania starych i nowych skrzynek internetowych (do dnia 11 stycznia 2007r.) wszystkie wiadomości wysyłane przez Bank, począwszy od dnia 11 grudnia 2006r., będą kierowane wyłącznie do nowej skrzynki internetowej. Ponadto, do nowej skrzynki zostaną automatycznie przeniesione wszystkie wiadomości przesłane przez Bank od dnia 1 sierpnia 2006 r. (nawet jeśli zostały wcześniej usunięte ze starej skrzynki). Niezależnie od tego prosimy o przeniesienie istotnych dla Państwa wiadomości o charakterze prywatnym, znajdujących się obecnie w starej skrzynce (np. poprzez zapisanie ich lokalnie na dysku komputera lub przesłanie na pełny adres nowej skrzynki). W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią. Nasi konsultanci są do dyspozycji przez całą dobę pod numerami:

  • 0 801 302 302- opłata jak za połączenie lokalne,
  • 0 81 535 65 65.

Przepraszamy za niedogodności związane ze wspomnianą wyżej zmianą parametrów serwera pocztowego.