2012-01-30

W nawiązaniu do informacji przekazywanych na wyciągach bankowych o wprowadzonej zmianie od dnia 1 marca 2012 r. Taryfy prowizji i opłat bankowych PKO BP SA za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągach z Taryfy.