2015-03-10

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 kwietnia 2015 r. wprowadza się pozycje cenowe dotyczące nowych, wprowadzanych do oferty Banku usług:

  • rachunek dynamiczny,
  • PKO Płatności Pakietowe (masowe płatności wychodzące),
  • SWIFT MT101,
  • koncentracja sald rachunków (sweeping/topping),
  • system bankowości elektronicznej PKO eConnect, PKO webConnect / PKO mobileConnect),
  • polecenia wypłaty PKO Intercompany Payments, PKO Payments,
  • preawizowanie wpływu z tytułu otrzymywanego polecenia wypłaty przed zaksięgowaniem na rachunku klienta.

Wprowadza się również nowe pozycje cenowe dotyczące oferowanych przez Bank usług: 

  • opłatę miesięczną za świadczenie usługi PKO Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności) i opłaty za zmiany w zakresie tej usługi,
  • opłatę za uruchomienie usługi obsługa polecenia zapłaty (opłata pobierana od odbiorcy),
  • opłatę za udostępnienie usługi raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, np. komunikaty z grupy MT94X.

Powyższe zmiany w Taryfie dotyczą Części I „Rachunki bankowe” Działu I oraz Części V „Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelewy zagraniczne)”. Nowe brzemiennie Działu I w  Części I oraz Części V Taryfy z wyróżnionymi zmianami zamieszczono poniżej, w „plikach do pobrania”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w załączonych dokumentach.  

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, mogą Państwo uzyskać wyjaśnienia pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfą operatora) oraz w placówkach Banku.