2014-05-16

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2014 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian znajdują się poniżej w pliku do pobrania, pod numerem Infolinii 801 36 36 36 (opłaty zgodne z taryfą operatora), u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz w placówkach Banku.

W przypadku niezaakceptowania powyższych zmian, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.”