2014-08-12

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem do oferty Banku nowych usług:

  • PKO - przekazy pieniężne
  • iPKO biznes integra

od 1 września 2014 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i porządkowy. Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych zmian dostępne są poniżej w pliku do pobrania, pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 (opłaty zgodne z taryfą operatora), u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz w placówkach Banku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.