2015-02-26

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającą się fuzją operacyjną, planowaną na 20 kwietnia 2015 r., zmianie ulegają Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw, Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego oraz regulaminy kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych PKO Banku Polskiego SA.

Zmiany w zakresie ww. Regulaminów:

1. Regulamin kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych w PKO Banku Polskim SA przestaje obowiązywać i zostaje zastąpiony przez:

  • Regulamin wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business (zwany dotychczas „Regulaminem wydawania i używania karty PKO Visa Business Electron”), w zakresie określającym zasady wydawania i używania kart debetowych przez klientów korporacyjnych oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw (wyłącznie dla karty Visa Business Electron Adm.) w PKO Banku Polskim SA,
  • Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes (zwany dotychczas "Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO Euro Biznes”), w zakresie określającym zasady używania oraz wydawania po zastrzeżeniu karty kredytowej MasterCard Business Adm.
  • Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, w zakresie określającym zasady wydawania i używania kart obciążeniowych przez klientów korporacyjnych oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim SA.

2. W Regulaminie wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business doprecyzowano m.in. zapisy dotyczące rozwiązania umowy, prawa Banku do obniżenia limitu globalnego oraz prawa Klienta do odstąpienia od umowy. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

3. Zmiany w Regulaminie wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business oraz Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes mają charakter porządkowy.

Przed wprowadzeniem zmian

Po wprowadzeniu zmian

Regulamin kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych w PKO Banku Polskim SA

W zakresie kart debetowych PKO Visa Business Debit, Visa Business Electron Adm. dla klientów korporacyjnych oraz karty debetowej Visa Business Electron Adm. dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw - Regulamin wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business

W zakresie karty kredytowej MasterCard Business Adm. - Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes

W zakresie karty obciążeniowej PKO Visa Business Charge - Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

Regulamin wydawania i używania karty PKO Visa Business Electron

Regulamin wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business

Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO Euro Biznes

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes

Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business

 

Najważniejsze zmiany opłat i prowizji w stosunku do dotychczasowej Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczą:

  1. podniesienia stawki prowizyjnej za wypłaty w walucie polskiej przy użyciu kart debetowych z 3% do 3,5% (z wyłączeniem karty PKO Visa Business Electron),
  2. podniesienia opłaty za każdą kopię dowodu operacji zrealizowanej przy użyciu kart (z 12,50 PLN do 15,00 PLN).

Najważniejsze zmiany opłat i prowizji w stosunku do dotychczasowej Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego dotyczą:

  1. podniesienia opłaty za wydanie karty w trybie ekspresowym z 30,00 PLN do 50,00 PLN + koszty przesyłki dla kart PKO Visa Business Debit, PKO Visa Business Charge,
  2. zmiany stawki prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach i oddziałach innych banków (z 5,00 PLN do 3,0% min. 5,00 PLN) dla karty Visa Business Electron Adm.,
  3. zniesienia opłaty za wydanie karty nowej w miejsce karty zastrzeżonej – dla karty PKO Visa Business Debit, PKO Visa Business Charge, Visa Business Electron Adm., MasterCard Business Adm.,
  4. zniesienia opłaty za zmianę PIN w bankomacie Banku - dla karty PKO Visa Business Debit, PKO Visa Business Charge, Visa Business Electron Adm., MasterCard Business Adm.,
  5. w zakresie kart debetowych wydanych do rachunków w PLN Bank nie pobierze opłaty za rozpatrzenie wniosku o zmianę limitu globalnego.

W przypadku braku akceptacji ww. zmian, zgodnie z postanowieniami Regulaminu kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych w PKO Banku Polskim SA/Regulaminu wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business/ Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes/ Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart w terminie jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania informacji. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznacza akceptację ww. zmian obowiązujących od  20 kwietnia 2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.