2014-05-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2014 r. Bank uruchomi dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego. W związku z powyższym w sobotę, będącą końcem miesiąca, wygenerowane zostaną wyciągi, które zawierać będą operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 31 maja włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.  

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udziela Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.