2012-10-31

Uprzejmie informujemy, że:

  1. od dnia 19 listopada 2012 r. ulegają zmianie prowizje związane z transakcjami kredytowymi klientów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw: od niewykorzystanej kwoty kredytu, za przedterminową spłatę kredytu, za zmianę warunków umowy,
  2. od dnia 15 grudnia 2012 r. zmianie ulegają wybrane opłaty i prowizje za operacje bezgotówkowe pobierane od klientów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających z pakietu BIZNES ROZWÓJ.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie prowizji i opłat bankowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Wyciąg z Taryfy ze zmianami, wprowadzanymi w ww. terminach dostępny jest poniżej w plikach do pobrania