2012-07-12

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów korporacyjnych w tym:

  1. od 16 lipca 2012 r.– wprowadza się następujące opłaty za wydanie narzędzi uwierzytelniających w iPKO biznes tj.:
    • karty kodów jednorazowych w formie karty chip – 50,00 zł,
    • czytnika - 50,00 zł,
    • tokena mobilnego – 0,00 zł,
  2. od 3 września 2012 r. - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zmianie ulegną opłaty, a w szczególności w zakresie Poleceń Wypłaty w obrocie dewizowym (Przelewów Zagranicznych).
  3. od 1 lipca 2012 r. miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu iPKO została podwyższona z 30,00 do 100,00zł.

Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są poniżej w pliku do pobrania, pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfą operatora) oraz w placówkach Banku. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszego/niniejszego powiadomienia.