2015-12-18

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniach 24.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r., w przypadku systemu iPKO biznes:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET) złożone w dniu 24.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • pozostałe zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 24.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r. po godzinie 12.15 spowodują obciążenie rachunku w tych dniach, natomiast do rozliczeń międzybankowych zostaną przekazane najpóźniej w dniu 28.12.2015 r. oraz 04.01.2016 r. odpowiednio,
  • polecenia wypłaty w obrocie dewizowym złożone w dniu 31.12.2015 r. do godziny 17:15 będą rozliczone w zwykłym trybie. Zlecenia złożone po tej godzinie mogą być przez Bank przyjęte do realizacji (założenie blokady na rachunku klienta), jednakże rozliczenie tych zleceń może nastąpić najpóźniej w dniu 04.01.2016 r.,

 

W dniu 24.12.2015 r. system iPKO biznes będzie funkcjonował jak w każdy dzień roboczy, zaś w dniu 31.12.2015 r. od godziny 21.30 system iPKO biznes będzie niedostępny, a ponowne jego udostępnienie nastąpi w dniu 01.01.2016 r. najpóźniej o godzinie 8.00.