2016-09-15

Od ponad 50 lat PKO Bank Polski organizuje „Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności”, w którym nagradza najlepsze placówki aktywnie angażujące się w działalność związaną m.in. z promocją oszczędzania, edukacją ekonomiczną, nauką ekologii, przedsiębiorczości oraz prowadzaniem bloga na platformie SzkolneBlogi.pl.

W edycji 2015/2016 rywalizacji ponad pół tysiąca placówek z całej Polski przygotowało elektroniczne prezentacje, w których zaprezentowało swoje całoroczne działania wpisujące się w idee programu. Konkurs składał się z dwóch etapów: regionalnego oraz krajowego. W etapie regionalnym rywalizacji aż 361 szkół zdobyło nagrody I, II i III stopnia (odpowiednio 3, 2 i 1 tys. zł). Ponadto laureaci nagrody I stopnia zostali zakwalifikowani do etapu krajowego, w którym oprócz komisji konkursowej swoją nagrodę przyznawali również internauci.

W edycji 2015/2016 „Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności” zwyciężyli:

I miejsce i nagroda w wysokości 20 tys. zł:

Zespół Szkół w Starej Niedziałce

II miejsce i nagroda w wysokości 15 tys. zł:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce Zdroju

III miejsce i nagroda w wysokości 10 tys. zł:

Zespół Szkół w Marzęcicach

Laureatem Głosowania Internautów i zdobywcą nagrody w wysokości 10 tys. zł jest:

Zespół Szkół w Starej Niedziałce

Lista laureatów etapu regionalnego „Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności”

- Od momentu rewitalizacji SKO w 2012 r. przekazaliśmy ponad 3 tys. nagród szkołom i nauczycielom. Dzięki kompleksowej ofercie programu Szkolnych Kas Oszczędności dzieci rozwijają nowe kompetencje. Oprócz nauki zarządzania własnym mini-budżetem, poznają wiedzę z zakresu ekologii, zdrowego odżywiania i zasad niemarnowania żywności, a wszystko to zgodnie z ideą SKO – oszczędzaniem. Nauczycielom zapewniamy wsparcie merytoryczne, dostarczając im m.in. pomoce dydaktyczne w tym gotowe scenariusze lekcji objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej – mówi Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski co roku nagradza również zaangażowanych pedagogów, którzy w swojej codziennej pracy wykazują się ponadprzeciętnym podejściem do nauczania ekonomii i finansów („Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”). W rywalizacji oceniana jest całoroczna praca nauczyciela w kontekście m.in. odkrywania i promowania talentów ekonomicznych, upowszechniania idei oszczędzania, nauki przedsiębiorczości.

W edycji 2015/2016 ponad pół tysiąca nauczycieli otrzyma symboliczne odznaki oraz nagrody, których wysokość wynosi (kwoty brutto):

- dla platynowej odznaki - 5 000 zł,

- dla złotej odznaki - 3 000 zł,

- dla srebrnej odznaki - 2 000 zł,

- dla brązowej odznaki - 1 000 zł.

Lista laureatów „Konkursu dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”

 

PKO Bank Polski od ponad 80 lat angażuje się w edukację najmłodszych pokoleń prowadząc program Szkolnych Kas Oszczędności. Istotnym elementem nauki oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach SKO jest możliwość oszczędzania na atrakcyjnie oprocentowanym rachunku bankowym SKO Koncie dla Ucznia. Bank oferuje również bezpłatne, atrakcyjnie oprocentowane rachunki dla szkół i rad rodziców. Ponadto udostępniono najmłodszym specjalny serwis internetowy – sko.pkobp.pl, dzięki któremu dzieci poznają zasady korzystania z nowoczesnej bankowości. Za pośrednictwem serwisu mogą m.in. zakładać elektroniczne skarbonki, tworzyć plany oszczędzania, zdobywać wirtualne odznaki oraz sprawdzać stan swojego rachunku. SKO jest systematycznie wzbogacane o nowe materiały dydaktyczne przeznaczone wszystkim beneficjentom programu: nauczycielom, dzieciom oraz rodzicom. W tym roku szkolnym swoją premierę miała publikacja „Apetyt na zdrowie – czyli o zasadach prawidłowego odżywiania, świadomym kupowaniu i niemarnowaniu żywności”.