2016-02-01

Startuje akcja „Zamień kartę zdrapkę na 10 zł” w PKO Banku Polskim. Klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą otrzymać 10 zł  jeżeli zmienią narzędzie autoryzacyjne z karty kodów jednorazowych na kody SMS lub token iPKO. To część prowadzonej przez bank kampanii popularyzującej nowoczesne kanały bankowania – serwis transakcyjny, aplikację mobilną i urządzenia samoobsługowe.

Promocja jest adresowana do wszystkich klientów PKO Banku Polskiego, korzystających z serwisu transakcyjnego iPKO. Aby wziąć w niej udział wystarczy do końca kwietnia 2016 r. zmienić sposób autoryzacji z karty kodów jednorazowych na kody SMS lub token iPKO oraz wykonać minimum jeden przelew na rachunek inny niż własny, z użyciem kodu z jednego z tych narzędzi do autoryzacji tego przelewu.

Bank zachęca do takiego sposobu potwierdzania transakcji przede wszystkim ze względu na jego wygodę dla użytkowników. 6-cyfrowy kod SMS klient  otrzymuje na komórkę wraz z kluczowymi danymi dyspozycji.  Zarówno kody SMS, jak i token są bezpłatne.

Klienci mogą zmienić metodę autoryzacji samodzielnie w serwisie iPKO wchodząc kolejno do zakładek „Ustawienia”, „Autoryzacja” i wybierając link „zmień narzędzie autoryzacyjne”.  Mogą też taką dyspozycję złożyć w oddziale lub za pośrednictwem infolinii Banku.

Bank systematycznie popularyzuje zdalne korzystanie z konta internetowego, samodzielne zarządzanie rachunkiem i produktami bankowymi w serwisie transakcyjnym oraz poprzez mobilną aplikację. Pozwala to klientom na szybszy i łatwiejszy dostęp do swoich produktów, jak również obniżenie kosztów korzystania z usług bankowych.

Szczegóły promocji zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie Banku pod adresem www.pkobp.pl/premia10zl.