2022-05-27

Obdobie uchovávania výmenných súborov v rámci funkcie „Výmena súborov” v iPKO biznes sa predĺžil z 3 mesiacov na 1 rok.

Nasadená zmena umožňuje prístup k doručeným súborom spätne do 365 dni a je dostupná pre súbory doručené od 28. januára tohto roku.

Výmena súborov

Pozor!

Udávajúc kritérium vyhľadávania je potrebné nastaviť dátumy, ktoré sú v období 3 mesiacov.

Výmena súborov